Fury 2014 – Cuồng Nộ (2014)
Fury 2014 – Cuồng Nộ (2014)
135 phút HD - Sub việt
The Pirates 2014 – Hải tặc (2014)
The Pirates 2014 – Hải tặc (2014)
130 phút HD - Sub việt