Vượt Ngục (Phần 5) – Prison Break: Sequel (Season 5)

Prison Break (2017)

Rating:

Lượt Xem:

18,477

Đánh Giá:

7.4/10

Thể Loại:

Action & Adventure | Crime | Drama | Mystery

Quốc Gia:

US

Năm Phát Hành:

2017

Vượt Ngục (Phần 5): Bảy năm sau, nhờ thông tin do T-Bag cung cấp, Lincoln và Sara phát hiện ra rằng Michael vẫn còn sống trong nhà tù Yemen…

Diễn Viên

 Wentworth Miller is Michael Scofield
Michael Scofield
 Dominic Purcell is Lincoln Burrows
Lincoln Burrows
 Sarah Wayne Callies is Dr. Sara Tancredi
Dr. Sara Tancredi
 Paul Adelstein is Paul Kellerman
Paul Kellerman
 Rockmond Dunbar is Benjamin Miles "
Benjamin Miles "
 Robert Knepper is Theodore "
Theodore "
 Amaury Nolasco is Fernando Sucre
Fernando Sucre
 Mark Feuerstein is Jacob Ness
Jacob Ness