Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015

Rating:

Lượt Xem:

7,258

Thể Loại:

Action | Adventure | Fantasy

Năm Phát Hành:

2015

Bị phản bội bởi một người bạn đáng tin cậy, Mathayus phải tập hợp lại tất cả sức mạnh và sự khôn ngoan để đánh lừa một đối thủ ghê gớm, những người đang tranh giành vào một điện cổ tối cao của mình.

Giới thiệu bộ phim Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015
Khi bị phản bội bởi người bạn thân, Mathayus đã dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được quyền năng cổ đại vô hạn…
Giới thiệu bộ phim Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015
Khi bị phản bội bởi người bạn thân, Mathayus đã dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được quyền năng cổ đại vô hạn…
Giới thiệu bộ phim Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015
Khi bị phản bội bởi người bạn thân, Mathayus đã dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được quyền năng cổ đại vô hạn…
Giới thiệu bộ phim Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015
Khi bị phản bội bởi người bạn thân, Mathayus đã dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được quyền năng cổ đại vô hạn…
Giới thiệu bộ phim Vua Bọ Cạp 4 – The Scorpion King 4 Quest for Power 2015
Khi bị phản bội bởi người bạn thân, Mathayus đã dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được quyền năng cổ đại vô hạn…

Đạo Diễn

Diễn Viên