Trợ Lý Sát Nhân

The Assistant (2016)

Rating:

Lượt Xem:

3,635

Đánh Giá:

7/10

Thể Loại:

Crime | Drama | Thriller | TV Movie

Năm Phát Hành:

2016

Trợ Lý Sát Nhân – Cuộc sống và sự nghiệp của một người biên tập tạp chí bắt đầu đảo lộn sau khi cô nhận một trợ lý mới đầy bí ẩn.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 George Stults is Robert Austin
Robert Austin
 Natalie Lander is Calista Austin
Calista Austin
 Arianne Zucker is Suzanne Austin
Suzanne Austin
 Corey Craig is Barista
Barista
 Joanne Baron is Janet McAlper
Janet McAlper
 Theodora Greece is Lara Berkis
Lara Berkis
 Sierra Love is Nora Patters
Nora Patters