Nỗi Đau Ngọt Ngào – Pleasure or Pain (2013)

Rating:

Lượt Xem:

7,814

Đánh Giá:

4.5/10

Thể Loại:

Drama | Thriller

Năm Phát Hành:

2013

Một tay môi giới bất động sản đưa về nhà một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống. Nơi đây, hàng ngày hắn dẩn cô khám phá một thế giới thoát tục của sự suy đồi trác táng, của nỗi đau niềm nhớ nhục dục, đẩy khả năng chịu đựng của thân xác và tâm hồn của cô đến miệng vực.

Đạo Diễn

 Zalman King
Director

Diễn Viên

 Christos Vasilopoulos is Jack (as Christos G. Vass)
Jack (as Christos G. Vass)
 Elle Alexandra is Rita (as Elle Alexandria)
Rita (as Elle Alexandria)