Nhiệm vụ cuối cùng Rambo: First Blood Part II (1985)

Rating:

Lượt Xem:

5,726

Đánh Giá:

6.4/10

Thể Loại:

Action | Adventure | Thriller | War

Năm Phát Hành:

1985

John Rambo đang phục vụ trong nhà tù liên bang. Khi quân đội nghĩ nghe tin có những lính Mỹ đã mất tích trong chiến tranh Viet Nam vẫn còn sống sót và bị bát giữ, đại tướng Trautman đã cho phép Rambo tham gia vào nhiệm vụ giải cứu họ. Với Rambo, có lẽ đây là việc anh làm tốt nhất. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy …

John Rambo đang phục vụ trong nhà tù liên bang. Khi quân đội nghĩ nghe tin có những lính Mỹ đã mất tích trong chiến tranh Viet Nam vẫn còn sống sót và bị bát giữ, đại tướng Trautman đã cho phép Rambo tham gia vào nhiệm vụ giải cứu họ. Với Rambo, có lẽ đây là việc anh làm tốt nhất. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy …

Storyline

John Rambo is released from prison by the government for a top-secret covert mission to the last place on Earth he’d want to return – the jungles of Vietnam.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Sylvester Stallone is John J. Rambo
John J. Rambo
 Richard Crenna is Col. Samuel Trautman
Col. Samuel Trautman
 Charles Napier is Marshall Murdock
Marshall Murdock
 Steven Berkoff is Lt. Col. Podovsky
Lt. Col. Podovsky
 George Cheung is Capt Vinh
Capt Vinh
 William Ghent is Capt. Vinh
Capt. Vinh
 Voyo Goric is Sgt. Yushin
Sgt. Yushin
 Dana Lee is Gunboat captain
Gunboat captain
 Martin Kove is Ericson
Ericson