Nhà Mồ – The Charnel House (2016)

Rating:

Lượt Xem:

3,203

Đánh Giá:

4.3/10

Thể Loại:

Horror | Thriller

Năm Phát Hành:

2016

Một lò mổ bị bỏ hoang lâu đời được tái xây dựng thành một khu dân cư hiện đại. Ngay khi những vị khách đầu tiên dọn tới, họ bị ám ảnh bởi một bí mật tăm tối được giấu trong tòa nhà trong suốt hơn 30 năm.

Đạo Diễn

 Craig Moss
Director

Diễn Viên

 Nadine Velazquez is Charlotte Reaves
Charlotte Reaves
 Callum Blue is Alex Reaves
Alex Reaves
 Erik LaRay Harvey is Devin Pyles
Devin Pyles
 Makenzie Moss is Mia Reaves
Mia Reaves
 Danielle Lauder is Emily Turner
Emily Turner
 Andy Favreau is Jackson Davies
Jackson Davies
 Richard Fike is Police Officer #2
Police Officer #2
 Dan Anders is Police Officer #1
Police Officer #1