Người Giải Mã – The Imitation Game 2014

Rating:

Lượt Xem:

6,922

Đánh Giá:

8.1/10

Thể Loại:

Drama | History | Thriller | War

Quốc Gia:

United Kingdom

Năm Phát Hành:

2014

Giới thiệu bộ phim Người Giải Mã – The Imitation Game 2014
Trong thế chiến thứ 2, quân Đức ra tay tàn sát người dân vô tội và công cuộc giải mã điện toán Egima của quân đội Anh bắt đầu, một nhà toán học tên là Alan Turing đã xung phong cùng vơi nhóm của mình ngày đêm chế tạo cỗ máy chuyên giải mã Egima, nhận thấy tầm quan trọng quân Đức đã cho điệp viên bí mật sang để phá hoại công trình nghiên cứu của Alan và nhiều lần khiến ông phải vào bước đường cùng.

Giới thiệu bộ phim Người Giải Mã – The Imitation Game 2014
Trong thế chiến thứ 2, quân Đức ra tay tàn sát người dân vô tội và công cuộc giải mã điện toán Egima của quân đội Anh bắt đầu, một nhà toán học tên là Alan Turing đã xung phong cùng vơi nhóm của mình ngày đêm chế tạo cỗ máy chuyên giải mã Egima, nhận thấy tầm quan trọng quân Đức đã cho điệp viên bí mật sang để phá hoại công trình nghiên cứu của Alan và nhiều lần khiến ông phải vào bước đường cùng.
Giới thiệu bộ phim Người Giải Mã – The Imitation Game 2014
Trong thế chiến thứ 2, quân Đức ra tay tàn sát người dân vô tội và công cuộc giải mã điện toán Egima của quân đội Anh bắt đầu, một nhà toán học tên là Alan Turing đã xung phong cùng vơi nhóm của mình ngày đêm chế tạo cỗ máy chuyên giải mã Egima, nhận thấy tầm quan trọng quân Đức đã cho điệp viên bí mật sang để phá hoại công trình nghiên cứu của Alan và nhiều lần khiến ông phải vào bước đường cùng.

Storyline

During World War II, mathematician Alan Turing tries to crack the enigma code with help from fellow mathematicians.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Keira Knightley is Joan Clarke
Joan Clarke
 Matthew Goode is Hugh Alexander
Hugh Alexander
 Rory Kinnear is Detective Robert Nock
Detective Robert Nock
 Allen Leech is John Cairncross
John Cairncross
 Matthew Beard is Peter Hilton
Peter Hilton
 Charles Dance is Commander Denniston
Commander Denniston
 Mark Strong is Stewart Menzies
Stewart Menzies
 Tom Goodman-Hill is Sergeant Staehl
Sergeant Staehl
 Steven Waddington is Superintendent Smith
Superintendent Smith