Năm Anh Em Siêu Nhân

Power Rangers (2017)

Rating:

Lượt Xem:

11,257

Đánh Giá:

6.6/10

Thể Loại:

Action | Adventure | Science Fiction

Năm Phát Hành:

2017

5 Anh Em Siêu Nhân xoay quanh một nhóm 5 chiến binh trẻ tuổi được chọn để chống lại phù thủy Rita Repulsa và ngăn chặn những âm mưu muốn hủy diệt trái đất. Họ có những năng lực siêu nhiên độc đáo và chỉ phát huy tác dụng mạnh nhất khi tất cả tập hợp lại và cùng chung tay giải cứu thế giới…

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Dacre Montgomery is Jason Lee Scott / The Red Ranger
Jason Lee Scott / The Red Ranger
 Naomi Scott is Kimberly Hart / The Pink Ranger
Kimberly Hart / The Pink Ranger
 RJ Cyler is Billy Cranston / The Blue Ranger
Billy Cranston / The Blue Ranger
 Becky G is Trini / The Yellow Ranger
Trini / The Yellow Ranger
 Ludi Lin is Zack Taylor / The Black Ranger
Zack Taylor / The Black Ranger
 Bill Hader is Alpha 5 (voice)
Alpha 5 (voice)
 Elizabeth Banks is Rita Repulsa
Rita Repulsa
 David Denman is Sam Scott
Sam Scott
 Caroline Cave is Beverly Scott
Beverly Scott
 Anjali Jay is Maddy Hart
Maddy Hart