Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 2) – Đặc vụ S.H.I.E.L.D. (Phần 2)

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (2014)

Rating:

Lượt Xem:

26,276

Đánh Giá:

13/10

Thể Loại:

Action | Adventure | Drama | Fantasy | Science Fiction

Quốc Gia:

US

Năm Phát Hành:

2014

Giới thiệu bộ phim Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 2) – Đặc vụ S.H.I.E.L.D. (Phần 2):

Clark Gregg sẽ trở lại với vai Đặc vụ Phil Coulson trong một bộ phim truyền hình của Marvel, ở đó anh sẽ trực tiếp điều hành một nhóm các đặc vụ được chọn lọc kĩ lưỡng từ S.H.I.E.L.D. Họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra những vụ việc mới lạ, không xác định từ khắp nơi trên thế giới, bảo vệ nhân loại khỏi những điều không lường trước.

Giới thiệu bộ phim Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 2) – Đặc vụ S.H.I.E.L.D. (Phần 2):

Clark Gregg sẽ trở lại với vai Đặc vụ Phil Coulson trong một bộ phim truyền hình của Marvel, ở đó anh sẽ trực tiếp điều hành một nhóm các đặc vụ được chọn lọc kĩ lưỡng từ S.H.I.E.L.D. Họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra những vụ việc mới lạ, không xác định từ khắp nơi trên thế giới, bảo vệ nhân loại khỏi những điều không lường trước.

Giới thiệu bộ phim Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 2) – Đặc vụ S.H.I.E.L.D. (Phần 2):

Clark Gregg sẽ trở lại với vai Đặc vụ Phil Coulson trong một bộ phim truyền hình của Marvel, ở đó anh sẽ trực tiếp điều hành một nhóm các đặc vụ được chọn lọc kĩ lưỡng từ S.H.I.E.L.D. Họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra những vụ việc mới lạ, không xác định từ khắp nơi trên thế giới, bảo vệ nhân loại khỏi những điều không lường trước.

Diễn Viên

 Clark Gregg is Phil Coulson
Phil Coulson
 Ming-Na Wen is Melinda May / The Cavalry
Melinda May / The Cavalry
 Elizabeth Henstridge is Jemma Simmons
Jemma Simmons
 John Hannah is Holden Radcliffe
Holden Radcliffe
 Henry Simmons is Alphonso “Mack” Mackenzie
Alphonso “Mack” Mackenzie