Kẻ Hủy Diệt – The Terminator Quadrilogy (1984 – 2009)

Kẻ Hủy Diệt – The Terminator Quadrilogy (1984 – 2009)

Rating:

Lượt Xem:

2,580

Đánh Giá:

8.1/10

Thể Loại:

Action | Science Fiction | Thriller

Năm Phát Hành:

1984

Bộ sưu tập Kẻ Hủy Diệt gây sóng gió các màn bạc khắp năm châu một thời của ngôi sao cơ bắp Arnold Schwarzenegger nổi tiếng Hollywood và đồng thời cũng là thống đốc bang California.

Storyline

A human-looking indestructible cyborg is sent from 2029 to 1984 to assassinate a waitress, whose unborn son will lead humanity in a war against the machines, while a soldier from that war is sent to protect her at all costs.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Arnold Schwarzenegger is The Terminator
The Terminator
 Michael Biehn is Kyle Reese
Kyle Reese
 Linda Hamilton is Sarah Connor
Sarah Connor
 Paul Winfield is Lieutenant Ed Traxler
Lieutenant Ed Traxler
 Lance Henriksen is Detective Vukovich
Detective Vukovich
 Bess Motta is Ginger Ventura
Ginger Ventura
 Earl Boen is Dr. Peter Silberman
Dr. Peter Silberman
 Rick Rossovich is Matt Buchanan
Matt Buchanan
 Bill Paxton is Punk Leader
Punk Leader
 Franco Columbu is Future Terminator
Future Terminator