Bắn Tỉa – Sniper (1993) (1993)
Bắn Tỉa – Sniper (1993) (1993)
98 phút HD - Sub việt
Mãng Xà – Cobra (1986) (1986)
Mãng Xà – Cobra (1986) (1986)
87 phút HD - Sub việt
Đồng Môn – Oldboy (2013) (2013)
Đồng Môn – Oldboy (2013) (2013)
104 phút HD - Sub việt