Chuyến bay VP7500 – 7500 (2014)
Chuyến bay VP7500 – 7500 (2014)
97 phút HD - Sub việt
Vợ quỷ – She devil (2014) (2014)
Vợ quỷ – She devil (2014) (2014)
98 phút DVD - Thuyết minh
Quái thú – Animal (2014) (2014)
Quái thú – Animal (2014) (2014)
86 phút HD - Sub việt
Ôi Ma Ơi!  Oh! My Ghost (2013) (2006)
Ôi Ma Ơi! Oh! My Ghost (2013) (2006)
-- phút HD - Sub việt