Giới thiêu bộ phim Doraemon: Nobita và Những Hiệp Sĩ Không Gian – Doraemon: Nobita and the Space Heroes 2015

Một ngày Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian và Suneo quay một bộ phim về đề tài những anh hùng vũ trụ. Khi họ đang làm thì bất ngờ gặp một sinh vật ngoài sinh vật tên là Aron đang chạy trốn kẻ thù, thấy được sức mạnh của nhóm Aron đã nhờ cứu giúp hành tinh của cậu ấy khỏi những quái vật vũ trụ. Nhóm Nobita đồng ý và chiến đấu hết mình để giúp mặc dù chiến đấu với những quái vật ấy là không dễ dàng.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Megumi Ohara is Nobita Nobi
Nobita Nobi
 Yumi Kazaku is Shizuka Minamoto
Shizuka Minamoto
 Subaru Kimura is Takeshi "
Takeshi "
 Tomokazu Seki is Suneo Honekawa
Suneo Honekawa
 Mamiko Noto is Burger Director
Burger Director