Ride Away - Ride Away (2008)
Ride Away - Ride Away (2008)
88 phút HD - Vietsub
Quái Vật Biển - Sector 7 (2011)
Quái Vật Biển - Sector 7 (2011)
101 phút HD - Việt Sub
Tháp Lửa – The Tower (2012) (2012)
Tháp Lửa – The Tower (2012) (2012)
121 phút HD - Việt Sub