Mầm Chết – Viral 2016 (2016)
Mầm Chết – Viral 2016 (2016)
86 phút HD - VietSub - EngSub
Tiền Bối Tôi Là Ma – Senior 2016
Tiền Bối Tôi Là Ma – Senior 2016
110 Phút phút HD - Sub việt
Cậu Bé Ma – The Boy 2016 (2016)
Cậu Bé Ma – The Boy 2016 (2016)
97 phút HD - Sub việt