Trốn Thoát – Get Out (2017) (2017)
Trốn Thoát – Get Out (2017) (2017)
104 phút HD - Việt Sub
Vòng Tròn Oan Nghiệt - Rings (2017)
Vòng Tròn Oan Nghiệt - Rings (2017)
102 phút HD - Việt Sub
Cầm Tù – Pet (2016) (2016)
Cầm Tù – Pet (2016) (2016)
94 phút HD - Việt Sub
Nhân Ngư Hú – SiREN (2016) (2016)
Nhân Ngư Hú – SiREN (2016) (2016)
82 phút HD - Việt Sub
Quỷ Ám – Incarnate (2016) (2016)
Quỷ Ám – Incarnate (2016) (2016)
91 phút HD - Việt Sub