Spirited Away – Vùng đất linh hồn
Spirited Away – Vùng đất linh hồn
125 min HD - Thuyết minh
Chú Vẹt Rio 2 – Rio 2 (2014)
Chú Vẹt Rio 2 – Rio 2 (2014)
101 min HD - Sub việt
Thiên Kiếm – Heavenly Sword 2014
Thiên Kiếm – Heavenly Sword 2014
85 min HD - Thuyết minh