Chốt Kiểm Soát – Check Point (2017)

Rating:

Lượt Xem:

5,993

Đánh Giá:

N/A/10

Thể Loại:

Action | Thriller | War

Năm Phát Hành:

2017

Một thông điệp bị rò rỉ, một đoạn phim chặt đầu người của các phần tử khủng bố và quân nổi dậy với âm mưu đe dọa xâm lược nước Mỹ. TJ, Roy và Rebecca cùng đội quân của mình phải đứng lên chiến đấu ngăn chặn âm mưu đen tối đó…