Chiến Binh Huyền Thoại

Savage Dog (2017)

Rating:

Lượt Xem:

4,713

Thể Loại:

Action

Năm Phát Hành:

2017

Một câu chuyện đặt ở Đông Dương vào năm 1959, một vùng đất vượt ra ngoài quy luật và một thời mà không có lòng thương xót, và sự ra đời của một huyền thoại.

Đạo Diễn

Diễn Viên

 Marko Zaror is Rastignac
Rastignac
 JuJu Chan is Isabelle
Isabelle
 Keith David is Valentine
Valentine
 Luke Massy is The Champ
The Champ
 Aki Aleong is Tribal Chieftain
Tribal Chieftain
 Sheena Chou is Samsip-Sam
Samsip-Sam