https://www.fshare.vn/file/B7QVXQLHBXH9 | HDTV (4.24GB) – Thuyết minh

Phim kể về Hoàng Kỳ Anh cha của Hoàng Phi Hồng và bạn bè, gia đình trong cuộc chiến chống lại bọn buôn bán thuốc phiện

Đạo Diễn

Diễn Viên