Điệp Viên xXx – xXx (2002) (2002)
Điệp Viên xXx – xXx (2002) (2002)
124 phút HD - Việt Sub
Đồng Môn – Oldboy (2013) (2013)
Đồng Môn – Oldboy (2013) (2013)
104 phút HD - Sub việt
Astro Boy (2009) (2009)
Astro Boy (2009) (2009)
94 phút HD - Sub việt